Lisätiedot

Lisätiedot 2018-02-21T08:28:52+00:00

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Paljonko vähennystä saa?

Kun ostat työn yritykseltä, voit vähentää arvonlisäverollisesta työn osuudesta 50 %. Yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä sillä hetkellä, kun teet sopimuksen. Voit tarkistaa asian ytj.fi-sivujen yrityshausta. Vähennystä ei saa tarvikkeista tai matkakuluista. Yrityksen on eriteltävä laskulla työn osuus ja vähennykseen oikeuttamattomat kulut, kuten tarvikkeet ja matkakulut.

Vähennys on enintään 2400 euroa vuodessa

Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa henkilöltä vuodessa, ja sen voi saada vain työn osuudesta. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Kuolinpesä voi saada kotitalousvähennyksen, mutta ainoastaan siltä vuodelta, jolloin henkilö kuoli. Asunto-osakeyhtiö ei voi saada kotitalousvähennystä.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan ja palkan sivukulut.

Lisätietoa:

www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys

Tilaajavastuu

Olemme tilaajavastuun luotettava kumppani jäsen.

www.tilaajavastuu.fi

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutukset turvaa, jos toiminnastamme aiheutuu vahinkoa.